Flying in Novosil.
                               

Pilot - Alexei Kuzmenko
Photo - Alexei Klimkin
            
     
Locations of visitors to this page